fbpx

Skænderier parforhold

Parforholdet |  0 Kommentar
skænderier i parforholdet

Janne er familierådgiver med speciale i sammenbragte familier og forfatter til 2 bøger om sammenbragte familier.

Forfatter: Janne Leth Førgaard
Udgivet: 8. december 2023
Opdateret: 8. december 2023

Skænderier i parforhold er helt almindelige og uundgåelige.
Det vigtigste er måden, du håndterer det på.

Skænderier i parforhold er helt almindelige og uundgåelige. Som par kan I ikke undgå skænderier, for to mennesker kan umuligt blive enige om alting altid.

Lad os starte med at slå fast, hvad skændes egentlig betyder. Om ”skændes” står der i den danske ordbog:
 
"Udtrykke uenighed eller fornærmelser på en irritabel, højlydt og respektløs måde"

Overraskende nok er det ikke mængden af skænderier i parforhold, der afgør om et (sammenbragt) par ultimativt ender med at gå hver til sit. 

Det er måden skænderierne foregår på, der har den største betydning for din trivsel eller mangel på samme. I blogindlægget her tager jeg i særdeleshed ”højlydt” og ”respektløs” under lup.

I stedet for at håbe på, at I kan undgå at skændes, vil jeg opfordre til at være opmærksom på, hvordan I skændes. 

I blogindlægget kan du bl.a. læse om:

  • Skænderier i parforhold er uundgåeligt
  • Hvorfor skændes vi (hele tiden)?
  • Hvad skændes vi om?
  • Sådan kan I skændes på en ordentlig og respektfuld måde
  • Hvorfor mænd og kvinder misforstår hinanden
  • Hvordan vi kommer videre efter et skænderi


Hvis vi virkelig elsker hinanden, hvorfor skændes vi så hele tiden?

Skænderier i parforhold er uundgåelige, alligevel er der en indgroet holdning i mange af os, der går på:
Hvis vi virkelig elsker hinanden, hvorfor skændes vi så hele tiden?

Når det kommer til skænderier, er der nogle ting, der er vigtige at være opmærksomme på.

For det første er der mange, der bruger ordet ”skændes”, når der i virkeligheden er tale om uenigheder. At være uenige er ikke det samme som at skændes. Vi kan godt være uenige uden at skændes. Det ville lyde sådan her: "Jeg er ikke enig med dig"

Blot er der en del af os, der har det bedst, når vi er enige med vores partner – og i særdeleshed når vores partner er enige med os. Når vi har det bedst med enighed, vil forskellighed og uenigheder føles ubehagelige og måske endda farlige.

En af hovedårsagerne til at vi er uenige og skændes i vores parforhold er, at vi har forskellige værdier, grænser og måder at føle os elsket på. 

For det andet er det også vigtigt at være opmærksom på graden af og alvoren i uenigheden og skænderiet. Nogle skænderier er mindre, fx hvis tur det er til at bede teenageren rydde op efter sig i køkkenet kontra det tilfælde hvor barnets andet hjem, har sagt, at du, som ekstraforælder, ikke må komme med til barnets konfirmationen.

Mange forældre, i særdeleshed fædre, i sammenbragte familier føler sig mast mellem deres nuværende partner og barnets mor, hvilket udløser en del skænderier og nogle gange en decideret krise i parforholdet.

Men hvorfor skændes vi sådan?
Er det, fordi vi ikke kan finde ud af at være et par?

Størstedelen af de sammenbragte par jeg møder i min rådgivning siger, de kun skændes om børnene. De har et solidt parforhold, stor kærlighed til hinanden og er rigtig gode sammen. MEN når deres respektive børn kommer, eller når de skal snakke om børnene eller børnenes andet hjem, så skændes de. På en måde som de begge bliver forskrækkede over.

Som du allerede ved, er skænderier i parforhold umulige at undgå. Det er forventeligt og forståeligt, at en forælder ofte er ekstra sensitiv, når det drejer sig om deres børn. Derfor er det vigtigt, at vi siger tingene på en respektfuld måde. 

Vi ved fra dr. Patricia Papernows forskning, at ekstraforældre generelt ønsker sig flere grænser og begrænsninger for deres ekstrabørn. Vi ved også, forældre generelt ønsker sig en større forståelse for og kærlighed til deres børn fra ekstraforælderen.

Det er dét skisma, der udløser mange af skænderierne i sammenbragte parforhold. Nogle gange i en sådan grad, at det udløser en krise i den sammenbragte familie som helhed.

Når vi skændes, er det, fordi der er noget, der vigtigt for os. Ellers ville vi ikke have så stærke følelser og holdninger. Heraf er nogle grundlagt i vores barndom og opvækst. Alle har en bagage med fra barndommen og alt efter, hvor afklarede og reflekterede vi er, styrer den ubevidst vores ord og handlinger i vores voksne liv.

I en del tilfælde reagerer mange kraftigt, fordi det nuværende skænderi har aktiveret en tidligere følelse af fx

✔️ at blive følelsesmæssigt forladt
✔️ ikke at blive forstået
✔️ at blive latterliggjort
✔️ ikke at blive trøstet

Nej! Det er ikke, fordi I ikke kan finde ud af at være et par, at I skændes.

Det er ikke, fordi I ikke kan finde ud af at være et par, at der er skænderier i jeres parforhold. Det er, fordi I har forskellige baggrunde, og fordi I ser forskelligt på tingene. I kan lære at snakke om jeres forskelligheder på en ordentlig og respektfuld måde. 

I kan fint have et velfungerende parforhold trods uenigheder og forskelligheder. Blot stiller det nogle krav til jeres håndtering af det.

tip fra ekstramor Janne

Lær at skændes på en ordentlig og respektfuld måde,
så I undgår at tale forbi hinanden

Når vi ved, skænderier er en del af alle parforhold, kan vi lige så godt lære at skændes på en ordentlig, kærlig, og respektfuld måde i stedet for at håbe, vi kan undgå skænderier. Så bliver det mindre ”farligt” og opslidende at være uenige og skændes. 

For det første er det vigtigt at bevare roen og et roligt toneleje i et skænderi.
Det er utroligt svært for de fleste af os.
Træk vejret og berolig dig selv undervejs

For det andet er det vigtigt at lytte.
Også her bliver de fleste udfordrede.
I stedet for at lytte til det, partneren siger, er de fleste i fuld gang med at forberede et forsvar eller et angreb.
Koncentrer dig om at lytte.

Når vi ikke føler os lyttet til og forstået, sker der ofte et af to ting:

1) Vi skruer op for volumen. Vi bliver højlydte.
Det er stressende for lytteren og vil alarmere dennes nervesystem; ”fare på færde her!”

2) Vi skruer op for retorikken og hårdheden. Vi bliver (måske) respektløse.
Når vi ikke føler os forstået eller lyttet til, vil vi ofte pege fingre ad den anden og forsøge at lægge ansvaret der. Det betyder, at vi fortæller om alt det, den anden gør forkert i vores øjne. Det vil fluks aktivere lytterens behov for at forsvare sig, og så er den ukonstruktive cirkel i gang.

Sådan kan I skændes på en ordentlig og respektfuld måde.
Jeg anbefaler, som minimum, disse overordnede regler

I fredstid kan I lave nogle regler for, hvordan I vil bestræbe jer på at håndtere jeres konflikter, uenigheder og forskelligheder. Jeg anbefaler som minimum disse 3 overordnede regler:

1) Vær opmærksom på dit toneleje og dit ordvalg.
Tag en dyb indånding og sig tingene stille, roligt og kærligt.

2) Tal om dig selv og dine følelser. Ikke om alt det, du synes, din partner gør forkert.
Adresser adfærden i stedet for at kritisere hele personligheden.

✔️ DO:
Jeg bryder mig ikke om, når du overruler mit svar til børnene foran dem.
Så føler jeg, jeg ikke har noget at skulle have sagt i mit eget hjem.
 
❌ Don’t:
Du er SÅ respektløs og ligeglad med mig. Det vil jeg ikke finde mig i.

3) Stil undrende spørgsmål i stedet for bare at konkludere, hvad du tror, din partner mener og siger.
På den måde undgår du, at I taler forbi hinanden.

Rigtig mange skænderier beror på misforståelser og tolkninger, der kunne have været undgået, hvis vi, på en ordentlig og oprigtig måde, stillede lidt flere undrende spørgsmål og dermed mindskede risikoen for, at vi taler helt forbi hinanden.

Af samme årsag er konflikthåndtering og kærlig kommunikation altid en del af den rådgivning, de lydfiler, modeller og oversigter sammenbragte par får hos mig i et rådgivningsforløb.

Hvorfor mænd og kvinder misforstår hinanden! 

Fra amerikansk forskning af Dr John Gottman ved vi, at hele 80% af vores konflikter og skænderier opstår på baggrund af misforståelser.

En ting er, hvad jeg tror, jeg har sagt.
En helt anden ting kan være, hvad lytteren har hørt og dermed fået mine ord til at betyde.

Og ligeså;
En ting er, hvad din partner siger til dig.
En helt anden ting kan være, hvad du hører.

Som beskrevet i afsnittet ovenfor, anbefaler jeg, du øver dig i at stille nogle undrende spørgsmål, så du kan afklare, om du har forstået eller misforstået det, der blev sagt.

Mænd og kvinder bruger ofte forskellige ord og kommunikerer forskelligt.
Derfor opstår der misforståelser og begge parter ender med en følelse af
 ”Du forstår ikke, hvad jeg siger” 

Groft generaliseret bruger kvinder mange ord sammenlignet med mænd. Mange kvinder har et bredt ordforråd og vil ofte beskrive deres følelser mere nuanceret end mænd. En mand vil måske sige, han er vred eller skuffet. En kvinde vil måske om samme situation sige, at hun er frustreret, irriteret, skuffet, oprevet, ked af det, føler sig såret, svigtet, ladt alene og lignende.

Mange mænd har det godt med at fikse ting – og følelser. Men følelser kan ikke fikses. Manden kan derfor i bedste mening sige;

- Det er de andre, der er galt på den!
- Det forstår jeg ikke, du gider bruge tid på at tænke over!
- F*ck dem!
- Det er ikke dit problem!

Når kvinder fortæller om deres følelser og problemer, har de oftest ikke en forventning om, det bliver løst eller fikset. Men derimod en forventning om at blive lyttet til og forstået. Når hun får et af ovenstående svar, vil hun netop ikke føle sig forstået. 

Manden vil undre sig over, hvorfor hun stadig er berørt af problemet, når han er kommet med flere ”løsningsforslag”. Jeg har skrevet mere om kommunikation i parforholdet her

Jeg møder mange kvinder, der er kede af, deres partner ikke forstår dem. Det forstår jeg godt. Blot kan vi ikke tvinge vores partner til at forstå os, hvis h*n ikke forstår os. Vi kan heldigvis noget andet, der gør, at forståelsen fra vores partner bliver mindre vigtig – og det hjælper jeg ekstramødrene med i de personlige rådgivningsforløb

Manden kan ofte bedst lide at snakke om ting med det formål at finde en løsning. Han vil derfor i samtalen have et ”løsnings-fokus”, hvor kvinden oftere vil have et ”hvordan-har-du-det-med-det-fokus”. 

For at undgå misforståelser er det en god ide at afstemme, hvad ”målet” er.

Snakker vi bare lidt om, hvordan vi har det?
Skal der findes en løsning?
Har du brug for et råd?
Er det forventningen, vi bliver enige?

Når vi begge to ved, hvilken samtalen det er, kan vi sammen holde os på sporet af det aftalte og dermed undgå alt for mange misforståelser og talen forbi hinanden.

Anbefaling

Jeg anbefaler, I arbejder jer væk fra enighed som mål og henimod at acceptere og anerkende jeres forskelligheder.

Er det let? Nej. Men det er muligt. Og det gør en stor forskel


Hvordan kommer vi videre efter et skænderi?

Ligesom jeg tidligere i indlægget anbefalede nogle ”skænderi-regler”, anbefaler jeg også, at I har en ”hvordan-kommer-vi-videre-efter-et-skænderi-aftale”.

Afhængig af vores personlighed og tidligere erfaringer, har vi forskellige strategier til at håndtere skænderier. Nogle bliver tavse og trækker sig mentalt. Andre går, sådan helt fysisk, ud af lokalet. Andre igen bliver højlydte og hæver stemmen.

Der er ikke en ”rigtig” eller ”forkert” måde at skændes på.
Der er konstruktive og ukonstruktive måder at skændes på.

Vi er nødt til at have respekt for vores partners personlighed og håndtering samtidig med, vi prøver at være konstruktive.

Jeg anbefaler, at I, når det går godt, snakker om, hvordan I sammen kan komme godt videre efter et skænderi, næste gang i står i den situation. I fredstid er det nemlig lettere at snakke om de svære ting, fordi vores nervesystem er roligt.

For nogle vil det være nærhed.
For andre vil det være at have lidt ”space”.
For nogle vil det være at lægge det bare sig – ”vi er videre”.
For andre vil det være at snakke om det igen, hvis behovet opstår.

Du kan bedst mærke, hvad det er for dig. Og så kan du være nysgerrig på, hvad det er for din partner.

Herfra kan I sammen aftale, hvad der er muligt. I får den bedste dialog ud af det, hvis I begge er indstillede på at komme jeres partner i møde – naturligvis uden at give fuldstændig afkald på dig selv.

Er det for hårdt og opslidende at håndtere selv, vil jeg meget gerne hjælpe jer. Det gør jeg i en indledende session, som I kan læse om her, hvor I også kan finde de ledige tider.  

Med venlig hilsen

Familierådgiver Janne Leth Førgaard
Specialiseret rådgivning af Ekstramor Janne Leth Førgaard

Specialiseret rådgivning til dig og din familie

Mit navn er Janne og jeg er uddannet Stepfamily Coach, Anger facilitator, Edu-therapy specialist, praktisk parterapeut og familierådgiver. Jeg er forfatter til 2 bøger om sammenbragte familier.

Jeg hjælper kvinder, mænd og par i sammenbragte familier med at håndtere de følelser, konflikter og udfordringer, der opstår.

Privat lever jeg i en sammenbragt familie og har gjort det siden 2002. Jeg er også selv barn af skilte forældre.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!