fbpx

Til fagfolk

Til psykologer, familierådgivere, terapeuter, institutions- og -skoleledere, sundhedspersonale og personaleansvarlige


Efteruddannelse til fagfolk:
Konflikter, problemer og udfordringer i sammenbragte familier

Mange fagfolk i daginstitutioner, på skoler, i kommuner og privatpraktiserende psykologer, terapeuter og rådgivere har følelsen af komme til kort, når de skal hjælpe og rådgive om konflikter, problemer og udfordringer i den sammenbragte familie.

Udfordringer hjemme i privatlivet påvirker både børn og voksnes evne til at koncentrere sig, til at lære og til at indgå i sociale relationer. Problemet er, at den tilgang vi bruger til og i førstegangsfamilier ofte også er den, vi tyer til, når vi har med sammenbragte familier at gøre. Det går ikke. I "bedste" fald virker vores indsats ikke, i værste fald forstærker vi problemerne.

Det betyder, at fagfolk skal være bedre klædt på. Det er derfor vigtigt, at vi, som fagfolk, har viden om og overblik over de følelser, udfordringer, konflikter og ikke mindst livsvilkår, der gør sig gældende i den sammenbragt familie. Det er alt sammen faktorer der påvirker trivslen og institutions-, skole- og arbejdslivet.

For at hjælpe, rådgive og vejlede sammenbragte familier er det derfor helt essentielt, at du har specialiseret viden om netop denne familieform, da den adskiller sig markant fra førstegangsfamilien.

Efteruddannelsen er til dig, der ønsker at styrke din viden om, vejledning og værktøjer til sammenbragte familier. Til dig der ønsker konkrete øvelser, oversigter, arbejdsark og praktiske planer, du kan bruge i dit arbejde og i din praksis med sammenbragte familier - og som du kan udlevere til dem.

Specialisthjælp

Specialiseret rådgivning

Er mine følelser normale

Psykologisk tryghed

hjælp til at løse problemer

Løsningsfokuseret tilgang

Få overblik over og værktøjer til det, der er vigtigst at adressere, når du arbejder med sammenbragte familier


Ifølge Danmarks Statisik er der registreret 37 forskellige familieformer; den sammenbragte er en af dem. I 2017 var førstegangsfamilien ikke længere den mest udbredte, men blev "overgået" af sammenbragte familier og single-familier.

Det til trods tager meget af den eksisterende rådgivning, litteratur og viden om parforhold og familieliv stadig udgangspunkt i den dynamik og de familiemedlemmer, der er i en førstegangsfamilier. Det gør mange uddannelser til dels også stadig.

Vi kan og må ikke bruge en førstegangsfamilie-tilgang i sammenbragte familier,
så tilfører vi endnu flere udfordringer, end der i forvejen er.

Når et par i en førstegangsfamilie opsøger professionel hjælp, er det ofte, fordi det er svært for dem at være et par. Når et sammenbragt par opsøger professionel hjælp, er det ofte, fordi det er svært at være familie.

Med efteruddannelsens specialistviden om dynamikken i det sammenbragte parforhold, bliver du i stand til, med konkrete værktøjer og hands-on modeller, at hjælpe parret med at værne om parforholdet og med at være en sammenbragt familie med alt, hvad det indebærer. Det gør vi bedst og kærligst ved at tage vare på alle familiemedlemmerne.

Når du har deltaget i efteruddannelsen:

✓ har du overblik over de vigtigste forskelle på sammenbragte familier og førstegangsfamilier og har helt styr på, hvordan de forskelle udløser en lang række følelser og udfordringer.

✓ er du i stand til at hjælpe det sammenbragte par og familie med at håndtere deres konflikter. Ikke alle konflikter har en konkret løsning, men alle konflikter kan håndteres konstruktivt, når vi ved hvordan.


Efteruddannelsen gør dig, som fagperson, i stand til at hjælpe sammenbragte familier med at håndtere konflikter, problemer og udfordringer:

Når du har gennemført efteruddannelsen, kan du identificere de konflikter, problemer og udfordringer, der er i (stort set) alle sammenbragte familier. Du kan sætte ord på, hvilke følelser der er normale, naturlige og forventelige i den sammenbragte familieform.

Du er klædt fagligt på til at hjælpe familierne og familiemedlemmerne med at håndtere deres udfordringer. Både i dit direkte arbejde med sammenbragte familier eller i din interaktion med det sammenbragte par.

Efter efteruddannelsen er din viden, værktøjer og handlemuligheder inden for det sammenbragte familiefelt nuanceret og opdateret, og du har fået konkrete øvelser, modeller, handleplaner og arbejdsark.

 • Du kan hjælpe parret med at normalisere og adressere, at følelsesmæssig turbulens og udfordringer er en uundgåelig del af det sammenbragte familieliv, og at det er forskellige situationer ekstraforælderen, forælderen, medforælderen og barnet synes er svært.
 • Du kan undervise parret i de 5 vigtigste forskelle på sammenbragte familier og førstegangsfamilier, så de forstår, hvorfor de oplever de udfordringer, de gør og ved, hvordan de kan håndtere dem.
 • Du kan identificere de 5 vigtige præmisser, der gør sig gældende i alle sammenbragte familier og kan videregive dem til parret, og derved hjælpe dem med at normalisere deres udfordringer - så de ved, at det er normalt og forventeligt.
 • Du er klædt på til at italesætte den forskelsbehandling, der finder sted i alle sammenbragte familier og kan hjælpe familierne med at gribe det konstruktivt an.
 • Du ved, hvordan du kan hjælpe familien med at håndtere og rammesætte ansvarsfordelingen mellem ekstraforælderen og forælderen.
 • Du ved, hvilke forventninger, det er nødvendigt, at parret snakker om i forhold til hinandens roller og familien som helhed.
 • Du kan hjælpe parret med at udtrykke behov, sætte grænser, være opmærksom på eventuel overkompensation og håndtere dårlig samvittighed.
 • Du får min Konflikthåndteringsmodel (c) til kærlig kommunikation, som du kan instruere i parret i, så de også kan bruge den derhjemme. Det betyder, du kan hjælpe det sammenbragte par med at håndtere konflikterne konstruktivt og mere nænsomt. I deres hverdag betyder det, at de har færre konflikter, at de ikke kører i ring eller går i hårdknude. Med konflikthåndteringsmodellen er du med til at facilitere bedre løsninger netop fordi risikoen for, at konflikterne kører i ring eller går i hårdknude minimeres. Det fører til et bedre og mere holdbart parforhold og dermed en øget trivsel for alle familiens medlemmer.
 • Du bliver introduceret til, hvordan parret kan interagere med barnets andet hjem på bedst mulig vis, også når konfliktniveauet er meget højt og barnets andet hjem decideret modarbejder ekstraforælderen og forælderen.
 • Du ved, hvordan du kan hjælpe parret med at fortælle om familieforøgelse på en kærlig måde til de eksisterende børn og til barnets anden forælder.
efteruddannelse sammenbragt familie

Om Janne – din underviser

Jeg er uddannet stepfamily coach fra Stepfamily Foundation (USA), familierådgiver, facilitator, parterapeut og sorgspecialist (UK). Jeg er forfatter til Førstehjælp til ekstramødre (2012) og Førstehjælp til sammenbragte familier (2023). Jeg arbejder ud fra 3 kernerværdier i alt, hvad jeg gør.

Specialiseret rådgivning og værktøjer der bliver tilpasset dine præmisser, problemer og personlighed, så du ved, hvad du skal gøre, hvordan du skal gøre det, og hvornår.

Tryghed: Du er ikke alene. Jeg har den faglige viden og personligt levede erfaring. Alle de råd og værktøjer du får af mig, har jeg selv testet og mærket effekten af i min egen sammenbragte familie og hos alle dem, jeg har hjulpet.

Løsningsfokuseret: Jeg hjælper med at finde løsninger og lave en konkret plan, der gør dig i stand til at håndtere dine problemer og præmisser, så du får glæden tilbage.

Jeg er selv barn af skilte forældre, ekstramor til to (f. 1992 & 1998), som min mand har fra to tidligere forhold og mor til 2 (f. 2004 & 2005). Jeg har derfor det sammenbragte familieliv helt inde under huden. Både privat og professionelt.

Lad os connecte på LinkedIn


Hvor foregår det?

Efteruddannelsen bliver afholdt på mit rådgivningskontor på Niels Hemmingsens Gade 10 i hjertet af København lige ved Amagertorv. Der er 5-10 minutters gang til metro, bus og s-tog. Kommer du i bil, vil det nemmeste være at parkere i en af de omkringliggende parkeringshuse.


Forudsætning for at deltage

For at deltage i efteruddannelsen er det en forudsætning, at du møder og interagerer med sammenbragte familier i dit arbejde, det kan enten være som ansat eller som selvstændig – måske er du;

 • Coach
 • Familiebehandler
 • Familierådgiver
 • Familieterapeut
 • Inklusionsmedarbejder
 • Institutionsleder
 • Skoleleder
 • Parterapeut
 • PPR medarbejder
 • Præst
 • Psykiater
 • Psykoterapeut
 • Psykolog
 • Pædagog
 • Skolelærer
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske
 • Sundhedsplejerske

Praktisk information:
Dato, deltagerantal & pris

Dato for efteruddannelsen:

Onsdag den 4. oktober til og med fredag den 6. oktober 2023 - alle dage fra kl. 9.00-16.00

Næste efteruddannelseshold er onsdag den 6. marts til og med fredag den 8. marts 2024.
Skriv til janne@ekstramor, hvis du vil på interesselisten og have besked, når tilmeldingen åbner.

Opfølgende Q&A-sessioner på Zoom (inkluderet i prisen):

Fredag den 3. november kl. 9.00-10.00
Fredag den 1. december kl. 9.00-10.00
Fredag den 5. januar 2024 kl. 9.00-10.00

Deltagerantal:

Max 10 deltagere

INTROPRIS: Din investering i at blive efteruddannet i sammenbragte familier er:

10.000 kr inkl. moms.
Der er mulighed for at betale i 2 rater á 5.100 kr, hvorfor den samlede pris bliver 10.200 kr inkl moms

Har du spørgsmål, du vil have svar på inden tilmelding, så skriv til janne@ekstramor.dk

Individuel og gruppesupervision

Arbejder du med sammenbragte familier, men føler dig på usikker grund og har brug for konkret sparring og supervision, er du meget velkommen til at booke en individuel supervision med mig.

Individuel supervision:
Du kan booke en individuel supervision á 50 minutter

Gruppesupervision:

Du kan deltage i et fastlagt gruppesupervisionsforløb, hvor vi mødes 2 timer online hver måned i 3 måneder.

Der er plads til 4 deltagere pr forløb. 


Samarbejdspartnere

For at sikre at du får den nyeste og bedste viden, er jeg løbende i dialog med en række andre specialister og førende forskere i ind- og udland.

Jeg glæder mig til at få endnu flere kolleger, der er specialiserede i sammenbragte familier.

Sammenbragt familie uddannelse

Life, Business & Stepfamily Coach, familierådgiver, praktisk parterapeut, Edu-therapy specialist, podcastvært,
facilitator & forfatter til Førstehjælp til ekstramødre (DPF 2012) + Førstehjælp til sammenbragte familier (DPF 2023)

>
Success message!
Warning message!
Error message!