fbpx

Forretningsbetingelser og privatlivspolitik

Det med småt hos Ekstramor.dk

Produkter og tjenester udbydes af:

Ekstramor.dk v. Janne Leth Førgaard
Niels Hemmingsens Gade 10, 3
1153 København K

T: 60 17 86 60
M: janne@ekstramor.dk
CVR 21 66 84 94

Enhver ydelse og tjeneste fra Ekstramor.dk sker i henhold til disse handelsbetingelser. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.

PERSONOPLYSNINGER/DATABEHANDLING

I forbindelse med køb af produkter og tjenester hos ekstramor.dk har du oplyst/indtastet personoplysninger. De bruges til at udarbejde din faktura for at kunne gennemføre dit køb. De opbevares så længe, der opretholdes et formål med det. Efter bogføringslovens § 10, skal jeg opbevare fakturaoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Ekstramor.dk videregiver ikke personoplysninger til andre. Du kan altid få indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret. Det sker ved henvendelse til janne@ekstramor.dk

I forbindelse med rådgivningssessionerne giver du tilladelse til, at jeg må opbevare helbredsoplysninger om dig, og du bliver du bedt om at besvare en række personlige oplysninger og sende svarene retur via en sikker mailforbindelse. Oplysningerne bliver opbevaret i den tid rådgivningen/rådgivningsforløbet står på og slettes ved udgangen af den måned, hvor den sidste session er afholdt, medmindre der specifikt aftales andet.

I rådgivningssessionerne tager jeg noter. Det gør jeg for at kunne hjælpe og vejlede dig bedst muligt. De noter opbevarer jeg i et aflåst skab på mit kontor, mens forløbet står på. Når forløbet er afsluttet, makulerer jeg noterne, medmindre vi aftaler andet.

Dine oplysninger bliver udelukkende brugt til det formål, de er givet til, dvs. køb af produkt, tjeneste og/eller modtagelse af mails. I tilfælde af akut sygdom hos mig, bruger jeg dit telefonnummer til at kontakte dig for at flytte din session.


FORTROLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT

Alt, hvad du skriver til mig og fortæller mig i sessionerne, bliver behandlet fortroligt. Skulle det ske, at jeg får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare, er jeg efter barnets lov § 135, både som menneske og fagprofessionel, forpligtet til at underrette kommunen herom.

COOKIES

På Ekstramor.dk anvendes cookies. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan afhænger af hvilken browser, du bruger.

RETTIGHEDER/BRUGSAFTALE

Janne Leth Førgaard og Ekstramor.dk ejer alle rettigheder til produkter og materialer, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i digitale-produkter, online-events, foredrag, workshops og rådgivning.

Lydfiler arbejdsark, modeller, oversigter o.l. er til personligt brug i husstanden og må ikke videredistribueres eller kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Janne Leth Førgaard.

Det er ikke tilladt, hverken gratis eller mod betaling at dele, kopiere, udlåne, scanne, publicere, sælge eller på nogen anden måde at videregive Ekstramor.dk’s produkter, ej heller at anvende produkterne til undervisning eller foredrag.

PRISER OG BETALING

Alle priser på hjememsiden er i danske kroner inkl. moms.

Når du køber via Ekstramor.dk eller et tilsendt betalingslink, betaler du via en sikker forbindelse, der varetages af EasyMe.dk. Betaler du i rater, vil det fremgå, hvornår raterne bliver trukket. Efter dit køb modtager du en kvittering på den mailadresse, du oplyste ved købet. Janne Leth Førgaard kan ikke holdes ansvarlig for forkert indtastet eller registreret mailadresse.

Ved betaling med tilsendt faktura skal fakturaen betales senest på betalingsdatoen. Det er betalingen af fakturaen, der garanterer rådgivningssessionen og tiden i min kalender.

AFBUD, AFLYSNING OG FORTRYDELSESRET

Når din betaling er registreret, betragtes bookingen som bindende. Du har dog stadig 14 dages fortrydelsesret, med mindre at du booker og modtager rådgivningssessionen inden 14 dage fra din bestilling og betaling. Du accepterer og anerkender i den forbindelse, at fortrydelsesretten bortfalder inden de 14 dage, og at aftalen er opfyldt fuldstændigt.

Ved køb af sessioner
For alle sessioner gælder det, at de skal være afviklet senest 6 måneder efter købsdato. Er sessionerne ikke afviklet, når de 6 måneder er gået, udløber gyldigheden, og de kan ikke længere bruges.

Ved køb af rådgivningsforløb
Skulle det ske, efter rådgivningsforløbet er påbegyndt, at du ikke ønsker at benytte dig af alle sessionerne, gives pengene ikke retur. Har du valgt at betale i rater, er du forpligtet til at betale alle raterne, indtil det fulde beløb er betalt, også selv om du ikke benytter dig af sessionerne.

Hvis du får brug for at flytte en session, kan det ske, uden omkostning, frem til 24 timer før den aftalte tid. Aflyser/flytter du din tid mindre end 24 timer før den aftalte tid, mister du retten til sessionen, og betaler derfor for sessionen, selvom den ikke afvikles.

Rådgivningsforløbets gyldighed
For alle rådgivningsforløb og klippekort gælder det, at sessionerne skal være afviklet senest 6 måneder efter købsdato. Er sessionerne ikke afviklet, når de 6 måneder er gået, udløber gyldigheden, og de kan ikke længere bruges.

DIGITALT LEVEREDE PRODUKTER OG YDELSER: 

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende digitale materiale. Ved køb af digitale produkter accepterer og samtykker du i, at du ved leveringen eller download af materialet mister din fortrydelsesret, jf. herved købelovens § 18, stk. 2, nr. 13, litra b. Du har som køber, stadig to års reklamationsret ifølge købeloven.


SÆRLIGT FOR WORKSHOPS, FOREDRAG & DAGS-KURSER

Tilmelding til workshops, foredrag og dagskurser foregår via Ekstramor.dk. Fortryder du din tilmelding, har du 14 dages fortrydelsesret, der skal gøres gældende på mail til janne@ekstramor.dk.

Bliver du, efter de 14 dages fortrydelsesret, forhindret i at deltage, gives pengene ikke retur. Du er velkommen til at sende en anden i dit sted, blot du informerer herom senest 24 timer før afholdelsen på mail til janne@ekstramor.dk

I TILFÆLDE AF AFLYSNING FRA JANNE LETH FØRGAARD

I tilfælde af akut opstået sygdom eller dødsfald i nærmeste familie hos Janne Leth Førgaard, har hun ret til at flytte rådgivningssessioner med kort varsel. Janne Leth Førgaard er forpligtet til at tilbyde en erstatningstid senest 30 dage efter den oprindelige afholdelsesdato.

Hvis workshops, foredrag eller dagskurser aflyses af Janne Leth Førgaard, bliver du tilbudt at få det indbetalte beløb retur eller deltage i lignende førstkommende workshop, foredrag eller dagskursus.

AFHOLDELSE AF RÅDGIVNING

Foregår sessionen telefonisk, ringer du op på telefon 60 17 86 60 til den aftalte tid. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefonforbindelse.

Foregår sessionen via Zoom, modtager du senest 24 timer et link til sessionen. Du er selv ansvarlig for at have en stabil internetforbindelse samt lyd og kamera på din mobil eller pc.

Foregår sessionen med fysisk fremmøde, er det på mit rådgivningskontor.
Adressen fremgår af hjemmesiden.

ANSVARSFRASKIVELSE // DISCLAIMER

Janne Leth Førgaard og Ekstramor.dk kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af den rådgivning og de informationer, der er givet i rådgivningssessioner, online-produkter, på online-events, foredrag, workshops, dagskurser, m.m. Ej heller for digitale produkter, der stilles rådighed i forbindelse med køb af rådgivning o.l.

Den viden og de værktøjer Janne Leth Førgaard videreformidler, er indsamlet via uddannelser i ind- og udland, kurser, foredrag, bøger samt personlige erfaringer og observationer. Det skal betragtes som inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure lignende tilstande tages der forbehold for, at rådgivning, foredrag, workshops o.l. helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til online afholdelse. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

SPØRGSMÅL:

Kontakt Janne Leth Førgaard på telefon 60 17 86 60 eller janne@ekstramor.dk


>
Success message!
Warning message!
Error message!