fbpx

Bogen til sammenbragte familier

Jeg har skrevet en bog til dig, der godt kunne bruge nogle konkrete råd og "køreplaner" til at håndtere alle de udfordringer og følelser, der følger med det sammenbragte familieliv.

Bogen er både et opslagsværk og en værktøjskasse med konkrete forslag til ekstraforælderen, forælderen og omgivelserne.
Hvad er hjælpsomt, hvad er ikke hjælpsomt?
Hvordan håndterer vi mærkedage, konflikter m.m. 

Bogen belyser de hyppigst forekommende følelser og konflikter og kommer som sagt med bud på, hvordan det kan håndteres på en kærlig og konstruktiv måde.

Bogen indeholder følgende kapitler

Kapitel 1: Fakta
Kapitel 2: Førstegangsfamilier vs. sammenbragte familier
Kapitel 3: Sådan håndterer du følelserne i den sammenbragte familie
Kapitel 4: Sådan håndterer du udfordringerne i den sammenbragte familie
Kapitel 5: Kærlig kommunikation & konflikthåndtering
Kapitel 6: Ferie, højtider og mærkedage i den sammenbragte familie
Kapitel 7: Familieforøgelse
Kapitel 8: Ekstrabedsteforældre
Kapitel 9: Do’s & don’ts til omgangskreds og familiemedlemmer
Kapitel 10: Hvornår er det tid til at af slutte forholdet?
Kapitel 11: Vigtigt og kærligt at huske på

Førstehjælp til sammenbragte familier

Udkom 10. oktober 2023

Bogen udkom tirsdag den 10. oktober 2023 på Dansk Psykologisk Forlag, der også har udgivet min første bog "Førstehjælp til ekstramødre"


Det siger andre om bogen:

Førstehjælp til sammenbragte familier handler om udfordringer og svære følelser i en sammenbragt familie, hvor en eller begge voksne har børn med fra tidligere parforhold.

Janne Leth Førgaard har skrevet en let læselig inspirationsbog og opslagsværk til de voksne i den sammenbragte familie. Bogen er spækket med gode råd, der kan gøre det lettere at trives på trods af indbyggede interessekonflikter, svære positioner og uklare roller, som familiemedlemmerne træder ind i, når de voksne har besluttet sig for at flytte sammen.


Det er værdifuld læsning for dig eller jer, der overvejer eller allerede er en del af en sammenbragt familie. Bogen henvender sig også til bedsteforældre i sammenbragte familier. Fagpersoner, der arbejder med børn eller voksne, som bor i sammenbragte familier, vil også kunne få vigtige indsigter af at læse bogen.


Selvom den sammenbragte familie er blevet en almindelig familieform i Danmark, mangler der viden om, hvordan man kan leve sammen på måder, der muliggør trivsel for alle i familien. Mange par ender med at gå fra hinanden.


Med denne bog får du belyst almindeligt forekommende følelser, udfordringer og dilemmaer i den sammenbragte familie. Janne Leth Førgaard beskriver: ”Kærligheden til og mellem dine, mine og vores børn er ikke ens – vi elsker simpelthen hinanden forskelligt. Vi er heller ikke sammen alle sammen hele tiden, og det er måske det sværeste at håndtere og acceptere.”


Bogen formidler den væsentlige pointe, at det hverken er din, din partners eller dit (ekstra)barns skyld, at livet i den sammenbragte familie kan være svært. Det er nærmere de særlige vilkår, der gør sig gældende for den sammenbragte familie, der medfører svære følelser og konflikter.


Det er de voksnes ansvar, at alle børn i familien vokser op i trygge og kærlige rammer, og de voksne står ofte overfor vanskelige beslutninger og med svære følelser, som de skal kunne håndtere.


Janne Leth Førgaard fjerner selvfølgelig ikke udfordringerne med sin bog. Hun gør det klart, at det er vanskeligt og kræver tålmodighed, forståelse og selvomsorg at leve i en sammenbragt familie. Og hun kommer med en masse konkrete ideer til, hvad du kan sige og gøre, når du bliver udfordret.


Bl.a. kan det være hjælpsomt, at Janne giver sit bud på, hvem der har ansvar for hvad og ikke mindst, hvad man ikke kan gøre krav på at bestemme. Ligesom det kan være brugbart med de mange konkrete eksempler på, hvordan man kan udtrykke sine ønsker og behov og komme hinanden i møde.


Janne Leth Førgaard kommer flere gange i bogen med det gode råd at søge hjælp, hvis ressourcerne og kompetencerne slipper op, og problemerne i den sammenbragte familie bliver for store til, at man selv kan håndtere dem. Den sammenbragte familie giver gode muligheder for selvudvikling hos de voksne. Og Janne byder sig til, som en der kan hjælpe. Janne har stor erfaring med at rådgive ekstramødre og par, og bogen bygger både på hendes erfaringer fra egen praksis og på sine private erfaringer som ekstramor i en sammenbragt familie. Det er da også tydeligt, at Janne har et særligt kærligt og forstående blik for ekstramødrene, som hun har erfaring med, kan være særligt udfordrede. Derfor er bogen også særligt velegnet til at forstå og hjælpe ekstraforælderen i familien.


Der er steder i bogen, hvor børneperspektivet med fordel kunne få mere plads. Ikke mindst fordi børnene i den sammenbragte familie ikke selv har valgt, at deres forældre er blevet skilt, og at de nu skal bo sammen med deres forælders kæreste og evt. dennes børn. Ofte føler børnene sig ikke som fuldgyldige medlemmer af den sammenbragte familie, men som nogen, der kommer på besøg. Vi ved fra forskning, at børn i skilsmissefamilier kan komme i en udsat position, særligt hvis der er et højt konfliktniveau mellem forældrene, hvis barnets forældre bliver ramt af længerevarende krise og svære følelser, og hvis der følger mange tab og forandringer med skilsmissen og de nye familieforhold. Derfor er det helt afgørende også at forstå og møde børnenes behov og ønsker til livet i den sammenbragte familie.


Kommunikationen og samarbejdet med medforælderen kunne også med fordel udfoldes mere. Bogen beskriver primært medforælderen som ”den besværlige eks”. Jeg kan savne andre perspektiver og ideer til, hvordan man f.eks. kan tale om ansvarsfordelingen for omsorgsopgaven mellem de biologiske forældre og ekstraforældre, da uklare roller og manglende dialog også her kan bidrage til konflikter og svære følelser.


Bogen giver i mindre grad inspiration til, hvordan man kan tage skridt i retning af at opbygge en respektfuld og meningsfuld relation til medforælderen, hvilket har betydning for, at børnene kan trives, opleve sammenhæng mellem de to hjem og være sammen med begge deres forældre fx ved højtider, arrangementer i skole og dagtilbud, mærkedage og i forbindelse med skift mellem de to hjem.


Når det er sagt, kan det være vanskeligt at skrive en bog, der rummer alle perspektiver. Janne Førgaards bog bidrager uden tvivl med vigtige perspektiver, som gør os klogere på mange af de følelser og udfordringer, de voksne kan opleve i den sammenbragte familie, der kan være et tabu at tale om og derfor vanskeligt at forberede sig på og søge hjælp til at håndtere. Jeg vil på det varmeste anbefale at læse bogen.


Anmeldelse af Førstehjælp til sammenbragte familier af Janne Leth Førgaard. Dansk psykologisk forlag. 1. udgave. 1. oplag 2023. 

Malene angelo

Specialist i børnepsykologi og psykolog i Børns Vilkår

Janne Leth Førgaard har skrevet bogen "Førstehjælp til sammenbragte familier", og den titel passer fantastisk til bogen. Førstehjælpsbogen er nemlig fyldt med de ting, der skal til for at forebygge og klare det sammenbragte familieliv. Lige præcis som en førstehjælpskasse er fyldt med ting, så man kan klare skaderne, inden de bliver for store.

Bogen er fyldt med helt konkrete udfordringer, som man let kan havne i, når man er en sammenbragt familie. Bogen kan med fordel læses fra start til slut, så man er sikker på at få alle Jannes guldkorn med. Bogen kan også bruges både som en førstehjælpskasse, hvor man håndplukker det, man skal bruge, men i stedet for gazebind og plastre, så vælger man afsnittene med de udfordringer, som man rammer ind i.

Udfordringerne kan fx være "Vi flytter sammen", "Markante ændringer i barnets andet hjem", "Serviceniveauet for barnet" og "uklare roller og uvist råderum".

 

Undervejs i bogen får vi "familierådgiverens anbefaling, råd og forslag" til de forskellige udfordringer og temaer, som tages op, og der er råd til både forældrene og til ekstraforældrene.

 

Jeg kan sagtens genkende problematikkerne fra klinikken, og Janne har virkelig det med, der fylder meget i sammenbragte familier.

 

Jeg har selv skrevet bogen "Min sammenbragte familie", og Janne og jeg har nogle overlap omkring forskellen på en sammenbragt familie og en kernefamilie og naturligvis har vi begge fokus på kommunikation - men på hver vores måde.

 

Når jeg har fortalt andre om, at jeg ville skrive denne anbefaling, så undrer mange sig; "Hvorfor ikke bare anbefale din egen bog?!"


Svaret på dette er, at jo flere vi er om at sprede viden om og fokus på den sammenbragte familier jo bedre. Desuden så kan du med fordel læse begge bøger. Selv om du måske har læst den ene bog, så skal du vide, at den anden bog tager andre emner op, så de to bøger supplerer hinanden virkelig godt.


Bøgerne er forskellige, men Janne og jeg har begge den tilgang, at man kan få en dejlig sammenbragt familie, når man har en opmærksomhed på, hvordan man kan tage ansvaret for gode relationer gennem anerkendelse og forståelse af sig selv og hinanden.

Line Bassøe

Psykoterapeut og forfatter

"Ifølge sundhed.dk er førstehjælp den hjælp man kan give en skadet eller akut syg person, før sundhedsfagligt uddannet personale ankom. I det her tilfælde er det sundhedsfaglige personale forfatter og familierådgiver Janne Leth Førgaard, som man jo desværre ikke kan hidkalde akut, når bølgerne går højt og/eller følelserne er exceptionelt svære i de sammenbragte familier. Til gengæld har familierådgiveren skrevet en bog, der bygger både på hendes mange års kliniske erfaringer fra egen praksis, uddannelse i USA inden for emnet, men også på fakta og resultater fra undersøgelser om den pt. største familieform i Danmark.

Bogen er skrevet i en kærlig og omsorgsfuld tone, men den kridter også banen om omkring personlige grænser og at alle i familien både har en plads, men også ret til at blive både hørt og taget seriøst.

Vekselvirkningen mellem fakta, opfordring til selvreflektion i form af åbne spørgsmål og kærlig rådgivning fungerer særdeles godt. Særligt de helt konkrete: ”Du kan gøre sådan her/sige sådan her/tænke sådan her” – er så lavpraktiske, at en udenforstående kunne grine lidt og tænke, at det da var fjollet. Men tag ikke fejl, det er lige nøjagtig dét, der er brug for, når man står med hjertet i hænderne og en sammenbragt familie, man slet ikke kan se skulle kunne finde vej i mørket.


Janne tænder et lys i mørket og et håb for alle de sammenbragte familier, ekstra mødre og ekstra fædre, der ønsker at lære at gøre noget nyt i det ukendte land, de betræder. Et ukendt land er noget mere svært at betræde, uden en god vandrestok, et kompas og et kort. Bogen leverer alle tre på fornemste vis, og jeg ville ikke blive overrasket, hvis denne blev en bestseller.

5 stjerner ud af 5 herfra.

Maj Wismann

Master i Sexologi og parterapeut

"Kender du en sammenbragt familie? Det gør du 100 % … og hvis du kender en voksen fra en sammenbragt familie, der nogle gange synes det her med dine, mine og vores kan være svært, er det fantastisk hjælp at hente her.

Janne Leth Førgaard har skrevet en ny totalt hands-on, hverdagspraktisk bog og guide til at håndtere alle følelserne og konflikterne. Og der er plads til alle følelser (også de forbudte), tips, konkrete dos & donts og ekstremt brugbare forslag til hvad man kan sige i forskellige situationer.

Janne er grundig, kærlig og fair og bogen bygger på mange års rådgivning. Kæmpe anbefaling herfra (Janne har udover sine mange andre uddannelser både deltaget på min Shadow og Anger Facilitator Uddannelser, og hvis der er noget sted skyggearbejdet og vredes- og grænsesætningsarbejde virkelig kommer til sin ret, så er det i den sammenbragte familie)."

Pernille Melsted

Skyggeekspert, forfatter & underviser

Jeg har i et stykke tid fulgt Janne fra @ekstramor på Instagram. Ikke fordi jeg er ekstramor, men fordi mange af ekstramor, ekstrafar og ekstrabørn problematikkerne opstår i de familiesager, jeg behandler. Derfor måtte jeg også læse Jannes nye bog ”Førstehjælp til sammenbragte familier”.

Janne selv er mor til to, ekstramor til to og har levet i en sammenbragt familie siden 2002.

Janne kalder det ekstramor, ekstrafar og ekstrabørn, fordi det er neutralt ladet. Mange kalder det jo ellers bonusmor, bonusfar, bonusbarn. Det er måske en bonus for nogen. Men der er helt sikkert også dem, det ikke er en bonus for.

For dem af jer, hvor det ikke kun er nemt – hvor det ikke altid er en bonus – at leve i en sammenbragt familie, er Jannes bog et rigtig godt værktøj.


Bogen er letlæselig med en beskrivelse af forskellene på førstegangsfamilier og sammenbragte familier og håndterer følelser og udfordringer, der opstår fra det første møde både med det lille barn og med teenageren. Et mix af fakta, eksempler, tips, fif og opfordring til refleksion i en kærlig og anerkendende tone med stor forståelse for, at det ikke altid er nemt at leve i en sammenbragt familie. Bogen kan læses i sammenhæng, men også bruges som et opslagsværk til løsning af en konkret problemstilling.

Mie sønder koch

Advokat (L) og indehaver i Mie Sønder Koch Advokatfirma

"Noget af det, der giver mest stress i kroppen, er, når vi har ansvar for noget, vi ikke har indflydelse på og der jo på mange måder indbegrebet af ekstraforælder-rollen", skriver Janne i sin nyudkomne bog. Hun skriver endvidere; "Når du føler dig magtesløs, så vær mild overfor dig selv og ret fokus på det, du reelt kan gøre noget ved... Der er stor forskel på at give op og give slip. At give slip er et aktivt valg, når der ikke er andre muligheder. Det mindsker ofte følelsen af afmagt."

Således er bogen fuld af visdom, forfatterens inspirerende personlige beretninger om man oplever som læser at blive mødt med venlighed, når de sværeste følelser og situationer gennemgåes i bogen.

anna prip

Familieterapeut med speciale i børn og sorg:

"Jannes nye bog er et vigtigt bidrag til samtalen om det at skabe gode sammenbragte familier. Den sammenbragte familie hører i dag til de mest udbredte familieformer i Danmark, og der er desperat brug for at udbrede mere viden om de typiske udfordringer og faldgrupper, man let kan falde i, og som gør det svært for sammenbragte familier at lykkes.


Janne bringer med sin bog en vigtig førstehjælp til disse familier. Hendes mange års erfaring med selv at leve i en sammenbragt familie, hendes viden på feltet og hendes professionelle erfaring med at rådgive andre sammenbragte familier præger bogen og gør den yderst relevant og brugbar."

Søren marcussen

Leder af familieudviklingen, Center for familieudvikling

Har slugt bogen i en mundfuld.
Koncentreret og livsbekræftende læsning med solide, håndgribelige råd

Rikke

Ekstramor

>
Success message!
Warning message!
Error message!